Huvudmeny

Du är här

JAK har bytt ut lånekostnad mot ordet ränta

Unpublished

JAK har bytt ut lånekostnad mot ordet ränta

Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen får JAK inte längre kalla sig en räntefri bank eller använda ordet lånekostnad istället för ränta.

Domen vinner laga kraft den 22 juli 2017, då datum för överklagan har passerats. Enligt domen ska all förändring i JAKs information vara genomförd senast 22 september 2017.

JAK fortsätter dock vara samma bank som vi alltid har varit, med samma värderingar, samma villkor och samma utbud av låneprodukter. Att vi tillmötesgår Konsumentverkets krav är enbart formalia och påverkar inte vår kritiska syn på räntan eller våra övriga grundläggande värderingar om en hållbar ekonomi. Vi fortsätter bedriva räntekritisk verksamhet, och vi fortsätter erbjuda lån som inte påverkas av Riksbankens eller den allmänna marknadens räntesvängningar.

Vi fortsätter även att kritisera räntan som en grundläggande orsak till ojämlikhet och en fara för miljön.

Vad menar vi när vi säger att JAK bedriver räntekritisk verksamhet?

I JAK anser vi att räntans effekter har en långsiktigt skadlig inverkan på ekonomin.

1) Räntan flyttar över resurser från de som har mindre och behöver låna, till de som har mer och kan låna ut, det vill säga den leder till ökad ojämlikhet.

2) Räntan bygger på kravet på ständig obegränsad tillväxt genom att bygga in en förväntan om att pengar ska växa i all ekonomisk aktivitet.

Grunden för JAK Medlemsbanks verksamhet är insikten om att hållbara ekonomiska relationer är möjliga. En hållbar ekonomi anser vi präglas av jämnare resursfördelning och hushållning – inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar.

En hållbar ekonomi måste baseras på en uthållig avkastning av det reala kapitalet, det vill säga att vi använder naturresurser utan att förbruka dem. För att ekonomin ska verka inom de ramar som ekologin sätter, krävs långsiktighet och att kostnader inte skjuts över på kommande generationer.

Ekonomi handlar i grunden om hur människor fördelar tillgångar mellan sig – hur man använder olika resurser, till vilka och till vad. Ekonomin kan vara ett medel för att sko sig på andras bekostnad, men kan också skapa ömsesidig nytta. För JAKs del handlar det om att utveckla ekonomiska möjligheter för att främja rättvisa och solidaritet.

Domen från Patent- och marknadsdomstolen

Konsumentkreditlagen (se särskilt § 18)