Huvudmeny

Du är här

Så här fungerar Flexibelt Bolån

Så här fungerar Flexibelt Bolån

Flexibelt Bolån

  1. Amortering 2-50 år
  2. Sparande 200 -0 procent 
  3. Ränta 2- 4 procent 
  4. Avtalstid 5 år
  5. Låneinsats 6 procent 
  6. Inlösenkostnad 1 procent 
  7. Ändring av månadsbetalningen
  8. Betalning av lånet
  9. Exempel

Räkna på ditt Flexibla Bolån i vår kalkylator här

Flexibelt Bolån är för dig som uppskattar valfrihet och flexibilitet, eftersom du själv väljer vilken månadsbetalning du vill ha. Du väljer ränta mellan 2 och 4 procent och styr därmed också hur mycket du sparar. Du kan när som helst under pågående avtalstid ändra räntan. Ändringar som görs före sista datumet i månaden, kommer med på låneaviseringen månaden efter.

Amortering 2 - 50 år

Amortering innebär återbetalningstid. Du kan välja amorteringstid från 2 år till som längst 50 år. Flexibelt Bolån skiljer sig därmed från andra JAKlån som har 40 års amorteringstid som längst.

Sparande 200 - 0 procent 

Du väljer själv hur mycket du vill spara, från 0 och upp till som mest 200 procent av lånebeloppet. Mängden sparande påverkas av vilken ränta du väljer. Ett högre sparande ger en lägre ränta. Väljer du istället ett lägre sparande blir räntan högre - men din totala månadsbetalning lägre. När du väljer ett högre sparande bidrar du till bankens likviditet och till din egen framtida trygghet. I gengäld får du en lägre ränta. Inga sparpoäng räknas tills vidare på Flexibelt Bolån. Eventuellt sparande är bundet under lånets löptid och blir tillgängligt cirka ett år efter att lånet är löst

Ränta 2 - 4 procent 

Du kan välja ränta från 2 procent och upp till 4 procent. Med kalkylatorns hjälp kan du finjustera värdet med en decimal från 2,0 till 4,0. Som du ser påverkas ditt sparande av vilken ränta du väljer. 

Avtalstid 5 år

Avtalstiden för Flexibelt Bolån är 5 år. Observera skillnaden mellan amorteringstid och avtalstid! Du kan när som helst under avtalstiden ändra din ränta och därmed också ditt sparande.
Efter 5 år påbörjas en ny avtalstid. Om du inte gör något aktivt val, fortsätter lånet att löpa 3 månader i taget på den nya 5-årsperioden. När ny avtalstid inträffar kan banken ha ändrat villkoren på exempelvis räntan. 

Låneinsats 6 procent 

I samband med att lånet beviljas, ska en låneinsats på 6 procent betalas av det lånade beloppet. Insatsen kan dras från lånet eller betalas in separat. Låneinsatsen utgör en del av JAK Medlemsbanks eget kapital, och erläggs av låntagaren i rollen som medlem och ägare av banken. Låneinsatsen motsvaras av aktiekapitalet i en traditionell affärsbank och aktiebolag. Återbetalning av låneinsatsen sker normalt sett 7 – 13 månader efter lånets slutbetalning. För att återbetalning ska kunna ske, krävs godkännande av Finansinspektionen. Sedan 2016 har vi en fördröjning av utbetalning av låneinsatser kopplade till slutbetalda lån, läs mer här.

Inlösenkostnad 1 procent

Om du väljer att avbryta lånet innan avtalstidens slut (5 år), får du betala en inlösenkostnad som motsvarar 1 procent av aktuellt lånebelopp. Väljer du istället att avsluta lånet i samband med avtalstidens slut, tillkommer ingen inlösenkostnad. 

Ändring av månadsbetalningen

Syftet med Flexibelt Bolån är att det ska vara lätt att ändra hur mycket du vill betala per månad.

Detta kan du göra när som helst under pågående avtalstid (5 år). Logga in med e-legitimation på JAKs Internetbank, gå in under rubriken Lån i vänstermarginalen och Ändring av Flexilån. Ändringar som görs före sista datumet i varje månad, kommer med på låneaviseringen månaden efter. Exempel: du går in den 23 februari och ändrar räntan från 3,2 till 2,5 procent. Är ni flera låntagare på lånet, så skriver ni ut en blankett och postar till oss. Blanketten finns i Internetbanken under Lån, Ändring av Flexilån. Ändringen kommer på låneavin med betalningsdag sista mars.

Betalning av lånet

Du kan välja mellan två olika sätt att betala lånet:
- beloppet dras från ditt konto i JAK
- med avi som du får i posten eller i Internetbanken

Exempel 

 

 Kostnad och sparande
Lån på 1 miljon kronor på 50 år
Ränta2%3%4%
Amortering1 667 kr1 667 kr1 667 kr
Sparande3 333 kr1 667 kr0 kr
Ränta1 667 kr2 500 kr3 333 kr
Per månad6 667 kr5 834 kr5 000 kr