Huvudmeny

Du är här

Så här fungerar Flexibelt Bolån

Så här fungerar Flexibelt Bolån

Flexibelt Bolån

Flexibelt Bolån är för dig som uppskattar valfrihet och flexibilitet, eftersom du själv påverkar nivån på din månadsbetalning. Räntan är för närvarande 4% men du kan få en ränterabatt på för närvarande upp till 2% genom att spara under lånets löptid. Om du vill ändra din månadsbetalning genom att öka eller minska sparandet kontaktar du banken senast 14 dagar innan månadens avslut för att ändringen ska kunna påverka nästa månads avisering.

Amortering 2 - 50 år

Amortering innebär återbetalningstid. Du kan välja amorteringstid från 2 år till som längst 50 år. 

Sparintervall 0-200 % av ursprungsbeloppet

Du väljer själv hur mycket du vill spara, från 0 och upp till som mest 200 procent av ursprungsbeloppet. Mängden sparande påverkar vilken ränterabatt du får. Ett högre sparande ger en lägre ränta. Väljer du istället ett lägre sparande blir räntan högre - men din totala månadsbetalning lägre. När du väljer ett högre sparande bidrar du till bankens likviditet och till din egen framtida trygghet. I gengäld får du en lägre ränta. Inga sparpoäng räknas tills vidare på Flexibelt Bolån. Eventuellt sparande är bundet under lånets löptid och blir tillgängligt efter att lånet är löst. 

Villkorsperiod 5 år

Villkors- och Räntebindningsperioden för Flexibelt Bolån är 5 år. Observera skillnaden mellan amorteringstid och villkorsperiod!
Det betyder att villkoren så som räntan, ränterabattintervallet och sparintervallet är bundna i fem år. Du kan dock varje månad ändra ditt sparande och därigenom din ränterabatt och ränta varför du behåller en frihet att ändra inom ramen för en trygghet på fem år.
Efter 5 år påbörjas en ny villkorsperiod. Om du inte gör något aktivt val, övergår lånet till bunden ränta med ca 3 månaders bindningstid. Villkorsperioderna följer då bankens ränteändringsdatum varför första perioden efter de initiala fem åren kan vara kortare än tre månader. Vid varje villkorsperiod knyts krediten till de vid var tillfälle gällande allmänna villkor som banken erbjuder nya krediter. 

Låneinsats 6 procent 

I samband med att lånet beviljas, ska en låneinsats på 6 procent betalas av det lånade beloppet. Insatsen kan dras från lånet eller betalas in separat. Låneinsatsen utgör en del av JAK Medlemsbanks eget kapital, och erläggs av låntagaren i rollen som medlem och ägare av banken. Låneinsatsen motsvaras av aktiekapitalet i en traditionell affärsbank och aktiebolag. Återbetalning av låneinsatsen sker normalt sett 7 – 13 månader efter lånets slutbetalning. För att återbetalning ska kunna ske, krävs godkännande av Finansinspektionen. Sedan 2016 har vi en fördröjning av utbetalning av låneinsatser kopplade till slutbetalda lån, läs mer här.

Betalning av lånet

Det månataliga beloppet aviseras i internetbanken och dras från det konto du valt som servicekonto för lånet på förfallodagen. 

 

 

 Kostnad och sparande
Lån på 1 miljon kronor på 50 år
Ränta2%3%4%
Amortering1 667 kr1 667 kr1 667 kr
Sparande3 333 kr1 667 kr0 kr
Ränta1 667 kr2 500 kr3 333 kr
Per månad6 667 kr5 834 kr5 000 kr