Huvudmeny

Du är här

Utbetalning av eftersparande

Utbetalning av eftersparande

När ditt lån är slutbetalt har du rätt att få ut dina eftersparpengar så fort det är sparpoängbalans.  Sparpoängbalans innebär att dina minuspoäng på lånet skall vara lika stora som pluspoängen på eftersparandet. I normalfallet betalas eftersparandet ut en månad efter att lånet är slutbetalt. 


Utbetalning till baskonto

När det är sparpoängsbalans mellan lånet och eftersparandet överför vi dina pengar till ditt Baskonto och meddelar dig. Därifrån kan du sedan ta ut pengarna på vanligt sätt. Är ni två låntagare på lånet måste vi få ett godkännande från den andre parten att vi kan utbetala pengarna till ditt Baskonto. Blankett för detta skickar vi ut i samband med utbetalningen.

Ibland kan det dröja mer än en månad innan eftersparandet betalas ut. Detta kan bero på flera olika orsaker. Har du fått anstånd med amorteringen eller eftersparandet någon gång gör detta att eftersparandet betalas ut senare än normalt. Samma sak om du varit sen med någon inbetalning till amortering eller eftersparande.

I samband med att vi blev bank valde många låntagare att betala låneinsatsen med pengar från sitt eftersparande. Detta innebär att eftersparandet är mindre än vad det var tänkt från början, och får till följd att det fördröjer utbetalningen av eftersparandet.

Räkna själv

Du kan själv räkna ut när ditt eftersparande blir fritt på ditt lösta lån. Är det ett lån som inte är slutbetalt kan du dock inte räkna på följande sätt.

Ta summan av dina sparpoäng på lånekontot och dra ifrån summan av sparpoängen från eftersparkontot. Resultatet dividerar du sedan med saldot på ditt eftersparkonto. Det tal du får fram avser antal månader tills eftersparandet blir fritt.

Exempel: Utbetalning av eftersparande
Ditt lån visar att du har: 2 456 789 poäng minus(-)
och ditt eftersparande har 2 078 956 poäng plus(+)

Saldot på ditt eftersparkonto är 78 800 kr.
2 456 789 -2 078 956 = 377 833 poäng skiljer mellan lånet och eftersparandet.
377 833 dividerat med 78 800 kr blir 4,79 månader.

Eftersparandet betalas ut om knappt 5 månader.

Skynda på utbetalning

Du kan skynda på utbetalningen av eftersparpengarna genom att använda poäng som du har på Baskontot för att täcka upp differensen.

Alla dessa uppgifter finns på ditt kontoutdrag. Har du inte ett kontoutdrag hör av dig till kontoret i Skövde.