Huvudmeny

Du är här

Spara

Spara

Spara i JAK Medlemsbank långsiktigt

Att spara i JAK skiljer sig från övriga banker på så sätt att du inte får någon ränta på dina sparpengar. I gengäld får du vad vi kallar sparpoäng. Sparpoäng är vårt sätt att mäta ditt sparande. Sparpoäng får du när du sparar och de förbrukas när du lånar.

Ett bra sätt att använda JAK är att spara till en buffert hos oss. Då slipper du låna så mycket, samtidigt som du har större möjlighet att få det lån du önskar. Sparandet gör du enklast genom en stående/automatisk överföring till oss. 

Spara till nästa generation

Många ungdomar behöver extra pengar när de ska skaffa eget boende. Med hjälp av ett JAK-lån kan de få en bättre ekonomisk situation då de flyttar hemifrån. Barn och ungdomar inser inte alltid själva vikten av att spara för sin framtid. Om du börjar, kan dina barn själva ta över i ett senare skede och på så sätt lära sig att spara regelbundet.

Så fungerar Sparpoäng

Varje dag du har pengar innestående på ditt konto får du sparpoäng. Ju mer och ju längre du låter dem stå på kontot, desto mer sparpoäng får du. Sparpoängen använder du för att minska den del som du behöver spara när du tar ett lån. Sparpoängen gör även att du har möjlighet att låna mer än den aktuella medlemsdelen (se Nyckeltal). För att själv räkna på sparpoäng använd vår Sparpoängsräknare.

Använd dina Sparpoäng

Har du sparpoäng som du inte vet om du kommer att behöva i framtiden, går det bra att ge bort dem till vem du vill. Kanske känner du någon som behöver dem? Vi har även speciella projekt som behöver sparpoäng för att kunna få en lägre månadsbetalning på sina lån, så kallade Stödsparprojekt.

Statlig insättningsgaranti

Ditt sparande hos JAK Medlemsbank skyddas av den statliga insättningsgarantin. Du kan läsa mer om insättningsgarantin hos Riksgälden.

Vad betyder Bail-in och Bail-out?

JAK Medlemsbanks sparare och låntagare är skyddade av insättningsgarantin i det fall att banken av någon orsak skulle komma på obestånd. 

Regleringar och beslut på EU-nivå kan om de inte förklaras och förtydligas lätt leda till missförstånd på nationella nivåer och för mindre banker som JAK. Två av dessa regleringar är Bail-out och Bail-in varav Bail-in orsakar en del missförstånd gällande vem och vad som påverkas. Det förstnämnda innebär att banken i fråga kan låna av staten för fortsatt drift och kapitaltäckning, det andra att banken skulle använda sina kunders sparmedel till samma sak.

Alla insättningar upp till 950 000 SEK täcks av insättningsgarantin och är helt undantagna från reglerna för "bail-in". Det gäller för såväl privatsparare som små- och medelstora företag.

I Sverige kommer rättigheten att ta spararnas pengar och pensionsmedel endast att gälla de affärsdrivande systemkritiska bankerna som Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken.