Huvudmeny

Du är här

Våra konton

Våra konton

Transaktionskonto med betaltjänster

Med ett Transaktionskonto kan du få in din lön och betala räkningar via vår Internetbank.

Kontot är tänkt att användas som ett lönekonto där du har de pengar du behöver inom kort. Som privatperson öppnar du kontot via Internetbanken med e-legitimation och som juridisk person öppnar du kontot via en särskild blankett som du får från banken. Kostnaden för kontot med betaltjänsterna är 15 kr per månad.

Baskonto

Baskontot använder du till ditt sparande. Uppsägningstiden är 30 dagar. Om likviditeten är god, vilket den alltid skall vara, kan dock uttag beviljas utan uppsägning. Uttag görs till valfritt konto via Internetbanken eller brev. Du kan ha flera olika Baskonton.

Skogskonto

Med Skogskonto kan en skogsägare som har inkomst av avverkad och såld skog jämna ut skatten mellan olika år. Uppskov med inkomstskatten lämnas för den del av inkomsten som sätts in på Skogskontot. Pengarna på kontot beskattas sedan när uttag görs på kontot. Skogskontot är i grunden ett Baskonto. Kontot följer reglerna enlig gällande lagstiftning.

Stödsparkonto

Med ett stödsparkonto kan du stödja en valfri verksamhet med ditt sparande. Samtliga sparpoäng som du får på kontot går till det projekt du valt. Låntagaren kan då få ett lån med en låg kostnad utan att själv behöva spara något hos JAK. Du kan läsa mer om Stödsparande här.

Sparfaktorer

Insättningsgarantin

Ditt sparande på Transaktionskonto, Baskonto, Skogskonto, Stödsparkonto samt efterspar är skyddat av den statliga insättningsgarantin.