Huvudmeny

Du är här

Utlandsinsättning

Utlandsinsättning

Ska du föra över pengar från utlandet till JAK medlemsbank, gör så här:

Kontakta din utländska bank och ge dem följande uppgifter.

BIC: NDEASESS
IBAN: SE4195000099603404062857
Mottagarnamn: JAK Medlemsbank

Som meddelande skriver du mottagarens namn, adress och kontonummer eller medlemsnummer i JAK.

IBAN-numret ovan styr pengarna till vårt Plusgirokonto 40 62 85-7. Det är därför viktigt att vi via meddelandefältet får uppgifter om vart pengarna skall sättas in.