Huvudmeny

Du är här

Utlandsinsättning

Utlandsinsättning

Ska du föra över pengar från utlandet till JAK medlemsbank, gör så här:

Kontakta din utländska bank och ge dem följande uppgifter.

BIC: NDEASESS
IBAN: SE4195000099603404062857
Mottagarnamn: JAK Medlemsbank

Som meddelande skriver du mottagarens namn, adress och kontonummer eller medlemsnummer i JAK.

IBAN-numret ovan styr pengarna till vårt Plusgirokonto 40 62 85-7. Det är därför viktigt att vi via meddelandefältet får uppgifter om vart pengarna skall sättas in.

Vi är restriktiva när det gäller vilka länder vi accepterar inbetalningar från. Vi tar inte emot pengar från vissa länder med hög korruption samt länder som anses vara skatteparadis. Kontakta oss därför innan du gör en överföring från ett land utanför EU.

Om vi mottar en inbetalning från ett land som vi inte accepterar kommer vi att återsända pengarna till avsändaren.