Huvudmeny

Du är här

JAK Stödsparfond

Tycker du att JAK ska ta en mer aktiv roll genom att exempelvis fondspara för en hållbar miljö? Då är Stödsparfonden något för dig.

Stödspara för en hållbar framtid
Stödsparfonden har skapats för dig och de medlemmar som önskar styra utlåningen mot miljöinvesteringar och investeringar som överensstämmer med JAKs ideologi.
 
Styrelsen för JAK Medlembank har under året skapat två olika potter för detta ändamål.  Dessa potter är begränsade i pengar men visar på en vilja att vi tillsammans kan stödja och driva miljövänliga och hållbara projekt. Anledningen till begränsningen är att förhindra att obalans uppstår i lånesystemet mellan sparfri utlåning och bundet sparande.
 
Genom att skänka poäng till Stödsparfonden gör du det möjligt för oss att bevilja både privatpersoner och företag lån, utan att de behöver spara själva. Givetvis ser vi till att lånen används till avsett ändamål inom miljö och hållbarhet.

Exempel på det kan vara investeringar i solkraft, vindkraft, miljömässigt byggande eller att stödja medlemsföretag som ska göra investeringar med miljö, rättvisa och hållbarhet som grundstenar.