Huvudmeny

Du är här

Söderhamns kommun

Söderhamns Stödspar

– för att visioner ska bli verklighet
Syftet med kommunens stödsparande i JAK Medlemsbank är att möjliggöra lån till lokala projekt som inte kan låna i en vanlig bank. Kommunen får ingen ränta på stödsparpengar, men vi samlar poäng som kan överlåtas till lokala projekt som stödjer utvecklingen av Söderhamn och är viktiga för bygden. Sparpoängen tillfaller alltså låntagaren i form av ett lån. Det är banken, inte stödspararna, som tar kreditrisken.


Kriterier för lån

För att kunna låna i JAK måste låntagaren vara medlem. Låneavgiften är densamma för alla medlemmar och grundar sig på lånesumman och antalet år lånet är upplagt på.

För att få nyttja poäng från kommunens stödsparkonto i JAK gäller:
• Stödspar är endast för organisationer som har sitt säte inom Söderhamns kommun.
• Organisationen ska bedriva samhällsnyttig verksamhet utan enskilt vinstsyfte och med demokratisk ägarstruktur, alternativt för småföretagare i en uppstartsfas. 
• Ett av följande kriterier ska uppfyllas:
1. Sparpoäng kan ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med kommunens visionsarbete och/eller med lokala utvecklingsprogram.
2. Sparpoäng kan ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med målen för kommunens varumärkesarbete. 
3. Sparpoäng kan även ges till verksamheter vars syfte är att skapa eller bibehålla arbetstillfällen
• En projektbeskrivning och en kopia på JAK´s ansökningsblankett ska lämnas till kommunstyrelsen. Projektbeskrivningsmall hämtas från kommunstyrelsen.

Vill du ta del av kommunens stödsparande?

Organisationer som vill nyttja kommunens stödspar ska anmäla detta tillsammans med en beskrivning av projektet till kommunstyrelsen. Projektbeskrivningsmall kan du få från Anna Olsson, controller på kommunstyrelseförvaltningen.

Om organisationen uppfyller kriterierna ovan kan sökande vända sig till JAK Medlemsbank som gör en sedvanlig kreditprövning. 

Vid upprepade betalningspåminnelser från JAK till kredittagare samt vid kredittagares obestånd äger Söderhamns kommun rätten att, efter dialog med kredittagare för det specifika projektet, ta ut sina stödsparpengar från JAK.