Huvudmeny

Du är här

Trönö bygdekonto

Trönöbygden Ekonomisk Förening har tagit initiativet till att starta ett stödsparprojekt i samarbete med JAK Medlemsbank. Föreningar, företag och enskilda i Trönö och övriga Trönövänner kan härigenom flytta sparande till Stödspar Trönö bygdekonto för att göra det möjligt för JAK att lämna krediter för investeringar och projekt som gagnar Trönös fortlevnad och utveckling.

Styrelsen för Trönöbygden Ekonomisk Förening informerar om stödsparprojektet och administrerar detta.

Styrelsen tar emot ansökningar och fördelar sparpoäng. Kreditprövning sker av JAK Medlemsbank Stödspar Trönö bygdekonto skall användas för framtida projekt i bygden som behöver hjälp med finansiering. Och du får i stället för ränta, tillfredsställelsen att hjälpa fram projekt i bygden.


Du kan läsa mer om Trönöbygden ekonomisk förening på www.tronobygden.se