Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Sparfritt Bolån

Sparfritt Bolån

Bolån utan sparande de första fem åren

Sparfritt Bolån är en tidsbegränsad låneprodukt och kommer att upphöra den 30 april 2017. Är du intresserad av att söka detta lån, tänk på att vi måste ha fått in din ansökan senast 30 april.

Med Sparfritt Bolån kan du avstå det bundna sparandet de första fem åren. Du betalar alltså bara amorteringen och lånekostnaden. Om fem år börjar du spara som ett normalt JAKlån.

Anledningen till att vi erbjuder er medlemmar denna möjlighet är att vi i banken har ett stort sparande. Vi tycker därför det är bättre att erbjuda detta än att placera pengarna i andra banker som vi gör idag. 
 
Sparfritt Bolån fungerar i stort sett som andra JAKlån.  Det finns dock några saker som är annorlunda:

  • För att få ett sparfritt bolån ska du vara privatperson, och inklusive det nya lånet komma upp i minst 200 000 kr i totala bolån hos oss. Med bolån menar vi lån med säkerhet i din fastighet eller bostadsrätt.
  • På Sparfritt Bolån har vi infört en inlösenkostnad på 1 procent. Det innebär att vi tar ut en avgift på 1 procent om du löser lånet i förtid eller extra-amorterar. 
  • De första fem åren är sparfria. Efter fem år dyker det automatiskt upp ett sparande på avin.

   
Fråga. Jag har idag ett bolån hos JAK på 150 000 kr. Kan jag ändå få ett Sparfritt bolån?
Svar: Ja. Förutsättningen är att du tar ett nytt lån på minst 50 000 kr så att dina totala bolån blir 200 000 kr.
 
Fråga: Jag har ett bolån sedan tidigare. Kan jag byta det mot ett nytt sparfritt bolån?
Svar: Ja det går bra. Du kan göra en villkorsändring och få sparfritt i fem år om man har ett bostadslån i JAK på minst 200 000 kr. Om ändring görs får lånet en inlösenkostnad på 1 procent om det inte har inlösenkostnad sedan tidigare.
 
Fråga: Vad händer om jag löser lånet inom dessa fem år då jag ännu inte kommit igång med sparandet?
Svar: Det går bra att lösa lånet inom dessa fem år utan att vi har ett krav på sparande för dig. Du får dock betala in inlösenkostnad på 1 procent av det belopp som du löser lånet med. Det vill säga, har du kvar ett lån på 500 000 kr när du löser lånet innebär det att du får betala en avgift på 5 000 kr.