Huvudmeny

Du är här

Föreningsstämma

Föreningsstämma

Föreningsstämma 2018

Årets stämma hålls i Skövde kulturhus den 21 – 22 april 2018. Kallelse kommer i Grus&Guld nr 1 i början av april.

JAK:s verksamhet bygger på öppenhet, ansvar och transparens. Det är medlemmarna som tillsammans beslutar om föreningens ändamål och övergripande verksamhet. Föreningsstämman är medlemsbankens högsta beslutande organ.

Alla medlemmar har rätt att få tillgång till medlemsbankens stämmoprotokoll, för att få det kontakta Medlemsservice och uppge e-postadress alternativt postadress.

8100.3 Fullmakt mellan förmyndare.pdf 8100.2 Fullmakt för omyndig medlem.pdf 8100.1 Fullmakt för ombud.pdf