Huvudmeny

Du är här

Goda Händer Gård

Ekogården som vill bli ekoby

Goda Händer har köpt en gård i sydöstra hörnet av Värmland. Denna gård arbetar vi för att utveckla till en ekoby. Här vill vi bygga ett ekologiskt och socialt hållbart liv tillsammans. Leva och verka så lokalt som möjligt, av det vår gård kan ge och i samarbete med människor i bygden. Vår vision är att vår gård ska vara en aktiv och öppen gård, där det drivs flera smånäringar som vi försörjer oss på. Vi vill gärna bli fler som bor och verkar här. 

 

Ekonomi för en levande landsbygd
På Goda Händer gård bor nu fyra personer som tillsammans har bildat en ekonomisk förening. Vi köpte gården i augusti 2011 och tog då ett JAK-lån på knappt 1,6 miljoner kronor. Lånet löper på 30 år, vilket gör att vi år 2041 har betalat av lånet och får ut vårt efterspar.

Idag är vi av ekonomiska skäl tvungna att lönearbeta utanför gården i hög utsträckning. Vår strävan är att på sikt i större utsträckning leva av vad gården ger. Genom att tillsammans, med hjälp av stödsparande, sänka vårt eftersparande slipper vi låsa stora summor pengar i 30 år. Det gör det i sin tur lättare att göra satsningar på nya verksamheter som utvecklar vår gård och aktiviteten i bygden. Det blir även lättare att välkomna människor med lägre inkomst till vår gård.

Samarbete, kreativitet och lärande
Grunden i vår förening är samarbete. Att hjälpas åt och att ta tillvara var och ens förmågor tror vi är nödvändigt för att kunna uppnå våra idéer och drömmar. Samarbete innebär för oss både arbetsgemenskap och social och ekonomisk trygghet.

Vi vill att vår gård ska vara en plats där kreativitet och lärande är centralt. Därför är mötet mellan olika slags människor viktiga. Idag tar vi emot volontärarbetare från hela världen. Imorgon kanske vi kan ordna kurser och seminarier för att inspirera och lära av varandra.

Ekologi och omställning
Vår strävan är att leva så hållbart vi kan. Vi vill bruka gården på ett långsiktigt sätt. Inga gifter eller konstgödsel hör hemma i vår verksamhet. Att leva tillsammans ökar också våra möjligheter att konsumera mindre och utnyttja våra gemensamma resurser effektivare.

Gården idag och imorgon
Gården har 12 ha mark, tre bostadshus, en sjöstuga och en rejäl lada. Sedan vi kom hit har vi byggt ett växthus, ett hönshus och köpt in en bigård från grannar som odlat bin i många år. Bina kommer att ha en viktig uppgift i frukt- och bärodlingen som kommer att anläggas. Så långt har vi kommit hittills. Planer för framtiden är att göra om det ena bostadshuset till ett funktionellt storkök, både för förädling av livsmedel och som kök för de människor som bor här. Vi drömmer också om att kunna bygga ett större verksamhetshus för de smånäringar som finns på gården, bl.a. ett möbelsnickeri och rum för arbete med honung.

Läs mer om Goda Händer Gård här