Huvudmeny

Du är här

Hudiksvalls Missionsförsamling

Hudiksvalls Missionsförsamlings verksamhet syftar till att skapa goda möten.

Möten mellan Gud och människa, mellan människor och mellan människa och natur och vår strävan i detta är också att varje människa ska våga möta sig själv. Exempel på verksamheter är gudstjänster, dagledigträffar, klädbytardagar, musik för handikappade, spädbarn och ungdomar m.m.

Verksamheten bedrivs framförallt i vår nyutbyggda kyrka, vars kostnader med bygglåneräntor tar en oproportionellt stor andel av vår ekonomi i anspråk.

Till vår stora glädje har stödsparandet nu uppnått en nivå som gett oss möjlighet att lägga om våra lån till JAK. Vi är dock fortfarande angelägna om att bli fler stödsparare, eftersom det ger ökad stabilitet för stödsparnivån.

Du är välkommen att hjälpa oss till en uthållig hushållning av pengar och i förlängningen av människor och natur.

Läs mer om Hudiksvalls Missionsförsamling