Huvudmeny

Du är här

Uppsatser

Uppsatser

Här finner du uppsatser om JAK eller räntefri ekonomi. En del har tilldelats stipendium men inte alla.

Ämne:
Ekonomi
Statsvetenskap
Socialt arbete
Global utveckling
Religionskunskap
Internationellt

Ekonomi

Är JAK, Jord Arbete Kapital, ett ekologiskt hållbart alternativ?
Annika Gunnarsson, Michael Marosán, Niklas Smedman 2001B-uppsats, Humanekologi, Göteborgs Universitet

Finansiell förändring mot hållbar utveckling. En studie av medlemsbankerna JAK och Ekobanken
Hanna Lunderbye, Anna Puggioli 2004 C-uppsats 10 poäng Ekologisk ekonomi, institutionen för Samhällsteknik, Mälardalens Högskola
  
Bankernas betydelse för landsbygden - En jämförelsestudie (saknas)
Britta Barrdahl 2005 C-uppsats 10 poäng, Företagsekonomi, Högskolan Dalarna
 
Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling? - vilka brister finns och hur kan de åtgärdas?
Nils Fagerberg 2005 C-uppsats 10 poäng, Institutionen för Samhällsteknik, Mälardalens Högskola

Ränta, tid och tillväxt
Ann-Britt Sternfeldt 2005 C-uppsats, Avd. Humanekologi Inst. för Omvärldesstudier, Göteborgs Universitet
 
JAK Medlemsbank - ett försök att skapa hållbar ekonomi
Linnea Uppsäll 2005 B-uppsats, Område Teknik och samhälle, Malmö Högskola

Varför ränta? - Ett räntekritiskt perspektiv
Haci Huseyin Karaca 2006 Magisteruppsats, Företagsekonomiska instutitionen, Stockholms Universitet
 
Varför räntefri ekonomi?
Ziad Kassem, Ammar Zyoud 2008 C-uppsats, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet

Islamiskt bankväsende - en studie av Sharia-förenlig fastighetsfinansiering
Helen Larsson & Mina Nemati 2008 C-uppsats, Handelhögskolan, Göteborgs Universitet
 
Unravelling Debt. The Economy, Banking and the Case of JAK
Mark Burton 2008 MSc Holistic Science Dissertation, Schumacher College & University of Plymouth

Ränta ur ett fördelningsperspktiv
Frida Samuelsson 2008 Kandidatuppsats i nationalekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet,

Rural-Urban migration, gender and welfare in Ghana; who gains and who does not?
Caroline Haar 2009 Master Thesis in Economics (15 hp), Department of Economics. University of Gothenborg
 
Nya sparformer - en studie av JAK
Anders Carlborg 2009 C-uppsats, 15 ECTS credits, SLU

Klassificiering och värdering av finansiella instrument - Ett tillförlitlighetsperspektiv
Svante Engquist, Helene Ellingsen och Andreas Carlsson 2011
C-uppsats, Handelshögskolan, Örebro universitet

Att Investera i Framtiden - Avkastnings- och hållbarhetsdilemman i skogliga investeringar
Lisa Malm 2011 Kandidatuppsats i Miljövetenskap vid Urbana studier på Malmö Högskola
 
Varför räntefri bank - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv
Linn Henriksson och Sofia Johansson 2011
D-uppsats i Business Administration, Karlstad Business School

JAK Medlemsbank och räntan. Ett räntefritt alternativ
Anna Amborn och Linda Elgestad 2012
C-uppsats, Företagsekonomi, Högskolan i Gävle

Räntefri mikrofinans - ett bättre alternativ? En studie om räntans betydelse
Maja Reinholdsson 2012 C-uppsats, Företagsekonomi, Högskolan Väst

New Opportunities & Challenges for Emerging Microfinance Models in the wake of Global Financial Crisis
Mary Obanda 2013 Företagsekonomi, Uppsala Universitet

Religious effects on Malaysian capital markets
Tom Ghorbani & Hamza Harrami 2014
Stockholm University, Department of Economics

Positive Impact with Community Currencies
APPENDICES
Edgar Kampers & Myron Koster 2014 The agency Qoin in Amsterdam

Forced Sustainability - a stated preferences study investigating expected compliance with an externally imposed diet restriction 
Beata Berg Malmborg & Joel Karlberg, Spring 2016 Bachelor Thesis in Environmental Economics, Department of Economics, University of Gothenburg

Legitimising and Delegitimising the Monetary System -  Competing Portrayals of Fractional Reserve Banking in Knowledge Discourse
Lundkvist Fridh, Ylva, 2016 Master thesis Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet

Re-evaluating Money: Exploring Conceptual Boundaries
Carl, Florian, 2016 Bachelor Thesis in Human Ecology. Department of Human Geography, Lund universitet

Capital Buffer and Risk-taking in Banks: Islamic vs. Conventional Banks 
Eva Liljebloma; Hanken School of Economics Helsinki, Finland, Sabur Mollahb; Stockholm Business School, and Omar Sikder; Kungl Tekniska Högskolan 2016

Statsvetenskap

Vad är framtiden värd? 
Kristin Liljeqvist 2010
Examensarbete C, Uppsala Universitet

Den horisontella makten -Om maktstrukturer och demokrati i kooperativa foreningar
Karin Alfredsson 2011 Kandidatuppsats i Statsvetenskap. Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet

Socialt arbete

Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet.
Camilla Björkbom 2010 D-uppsats, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Global utveckling

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?
Therese Allard & Maria Westerholm 2006 C-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro Universitet

Sustainable Development and Economic Freedom - an exploration of contrasting ideas for economic sustainability
Emmanuelle Sylvain 2007 Breddmagister i Afrika och Internationellt Utvecklingssamarbete Centrum för Afrikastudier, School of Global Studies Göteborgs Universitet 
 
To Rise from Below - Twelve Bangladeshi Women´s Paths toward independency
Emma Lindström och Silvia Liljeberg 2007
Magisteruppsats, Socialhögskolan, Lunds Univsersitet

Challenging Growth Society -A study of eco-villages as a strategy towards a sustainable de-growth society
Authors: Sofi Jansson and Frida Rodhe 2009 C-uppsats, Utveckling och internationellt samarbete och Humanekologi, Göteborgs Universitet

Stakeholder Engagement in Sustainable Entrepreneurship and Innovation
Alexandra Dembczyk och Jaromír Zaoral, 2014 Magisteruppsats, Umeå School of Business and Economics

Religionskunskap

Islam som livsstil – En kvalitativ studie om muslimska medlemmar i JAK Medlemsbank 
Linn Brodin 2015 Södertörns högskola Institutionen för historia och samtidsstudier

Internationellt

Le cooperative e la JAK Bank

Francesca Zigliotto 2009
Università degli studi di Verona,  Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea.
 
Evaluación de un sistema de Moneda Complementaria en Suchitoto, El Salvador.
Erick M. Brenes 2010
PHD-thesis, Universita della Calabria, Italia.

A particular model of interest-free bank: The case of JAK Bank in Italy
Giulia Vichi, 2013
Master Thesis, Universita degli studi di Firenze, Scuola di Economia e Management