Borgenslån

Borgenslån innebär att en annan person är beredd att gå i borgen för lånet.
Det vill säga, om låntagaren inte klarar att betala tillbaka lånet, blir borgenspersonen istället skyldig att betala. Ett alternativ till Borgenslån är att ansöka om ett vanligt lån tillsammans med en medsökande. Då står ni båda som låntagare.

Med Flexibelt borgenslån väljer du själv månadsbetalning efter behov och förmåga med möjlighet att ändra varje månad utan avgifter. Räntan är högre om du inte sparar alls och lägre om du sparar maximalt. Maximal amorteringstid 12 år. Du kan ändra ditt sparande och därmed minska din ränta framgent. Eventuellt sparande är bundet under lånets löptid och blir tillgängligt en tid efter att lånet är löst.

Utöver räntan tillkommer en låneinsats på 6 procent som betalas tillbaka när lånet är slutbetalt och efter godkännande av Finansinspektionen.

kundo.png

Frågor & Svar

På JAK Forum hittar du svaren på dina frågor. Du kan också ställa din fråga till oss.