JAK Medlemsbanks föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Beslut fattas enligt principen en medlem, en röst. Medlemmar kan lämna in motioner med förslag på förändringar som tas emot och besvaras med ett yttrande från styrelsen innan de läggs fram för behandling vid föreningsstämma.

Sidan uppdateras med aktuell information när det finns tillgängligt, till exempel i samband med att kallelse till föreningsstämma går ut.

pexels-sarbjeet-sandhu-2478441.jpg

Extrastämma 23 oktober 2021

Här hittar du länk till anmälan samt övriga dokument du behöver ha för att delta i föreningsstämman.