JAK Medlemsbanks föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Beslut fattas enligt principen en medlem, en röst. Medlemmar kan lämna in motioner med förslag på förändringar som tas emot och besvaras med ett yttrande från styrelsen innan de läggs fram för behandling vid föreningsstämma.

Sidan uppdateras med aktuell information när det finns tillgängligt, till exempel i samband med att kallelse till föreningsstämma går ut.

pexels-ivan-samkov-4458554.jpg

JAKs årsstämma 2021

Här hittar du anmälan, stämmohandlingar, poströstningsformulär samt fullmakter till årets årsstämma.

pexels-cottonbro-6321235.jpg

Digital medlemsträff 16 april för att diskutera motioner och propositioner

Inför årsstämman bjuder styrelsens medlemsutskott in till en digital träff den 16 april kl. 16:00–19:00, för att diskutera de motioner som medlemmar lämnat in samt de propositioner som styrelsen lägger fram för beslut vid årsstämman. Syftet är att skapa tillfälle för idéutbyte medlemmar emellan redan innan årsstämman.