Föreningsstämma

Årsstämma 2021

Årsstämma för 2021 kommer att äga rum den 24-25 april i Skövde. Vi kommer att uppdatera när mer information finns tillgängligt.

Resa och logi

Föreningen ersätter kostnader för resa och logi i efterhand enligt följande.

  • Närvaro hela stämman krävs för att berättigas ersättning.
  • Logi ersätts upp till ett maxbelopp per natt för alla som haft en logikostnad. Hur stor ersättningen blir avgörs av hur många som deltar och ansöker om ersättning. Resa ersätts utöver ett visst belopp för alla, under förutsättning att resa skett med tåg 2 klass eller buss. Resa med bil ersätts endast om de allmänna kommunikationerna inte varit tillfredsställande.
  • Kvitton i original för logi och resor ska vara föreningen tillhanda senast två veckor efter stämman. Vd beslutar om kostnadsutjämning och utbetalning av ersättning i efterskott.

Skicka in underlag till ekonomi@jak.se eller via post till:

JAK Medlemsbank
Box 216
541 25 Skövde