Förtroendevalda

Styrelse

Maxwell Malavan

Ordförande

Fil.kand. i företagsekonomi samt Associate Degree i Hospitality Management. Swedsec licensierad privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar, senior placeringsrådgivare på Exceed värdepappersbolag och chef företagsförsäljning på Prognosia. Arbetar i dag som kontorsområdeschef på Statens Servicecenter, Västra Regionen. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2016.

Lena Eriksson Åshuvud, vice ordförande

Ledamot

20 års erfarenhet av ledande positioner inom bank- och finans. Arbetat på bl.a. SEB, PWC och Europeiska Investeringsbanken i ledande roller. Har erfarenhet av socialt företagande, finansiella institut och att driva egna företag. I dag arbetar Lena som egenföretagare och författare. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2019.

Sten-Inge Kedbäck

Ledamot

Ekonom i grunden. 40 års erfarenhet som banktjänsteman, bland annat som bankchef och vd på JAK Medlemsbank. Pågående uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Göteborg, ledamot och vice ordförande i Stiftelsen Orustbostäder, ordförande i Utsikten Ekoby ekonomiska förening och Lilla Krossekärrs Samfällighetsförening. Är i dag pensionär. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan oktober 2015.

Mats Brenner

Ledamot

Utbildning i pedagogisk utvärdering, sociologi, vuxenpedagogik och pedagogiskt ledarskap. IKT-pedagog vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Arbetat i andra roller på Högskolan i Gävle, bl.a. som lärarassistent och IKT-pedagog. Arbetat i flera EU-projekt och nationella projekt kring bl.a. digital säker examination, nätbaserat lärande, digital kompetens och tillgänglighet. Pågående uppdrag som styrelseledamot i SVERD.se och SFIS.se samt som intern revisor i samfällighet. Arbetar i dag som IKT-pedagog vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2017.

Moa Björnson

Ledamot

Akademisk utbildning på Malmö högskola i bl.a. Kaospiloterna, Organisation och Ledarskap, Urbana studier, Coach- och chefskompetens. Sedan 2015 utvecklingschef i Træna kommun, med ansvar för strategier för näringsliv, turism och kultur. Flera styrelseuppdrag, bl.a. i Sparebank 1s samhällsråd för lokal återfinansiering samt Stiftelsen Artica Svalbard, instiftad av Kulturdepartementet, Fritt Ord och Sparebank 1 Nord-Norge. Styrelseledamot även i Norges Forskningsråds portföljstyrelse om Demokrati, styrning och förnyelse. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2020.

Ingrid Westerfors

Ledamot

Universitetsutbildad inom samhällsutveckling och företagsekonom med inriktning på hållbart företagande och är certifierad projektledare. Hon har också studerat hållbart bankväsende på europeisk sommarskola, kredituppföljning och organisationsutveckling. Företagsrådgivare och projektledare på Stiftelsen Drivhuset i Göteborg samt på Coompanion inom Vinnova-projektet Divercity, som arbetar för fler byggemenskaper bl.a. genom att underlätta finansiering. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2020.

Johan Thelander

Vd tillika ledamot

Fjorton års erfarenhet som ledare i idéburen verksamhet. Har bland annat startat och utvecklat företag inom förvaltning och redovisning. Under 2012–2016 var Johan engagerad och förtroendevald på både lokal- och riksnivå i JAK Medlemsbank. Ensam ägare i Dilettant AB (svb). Arbetar i dag som vd på JAK Medlemsbank. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan juli 2017.

Henri Käkönen

Arbetstagarledamot
Arbetar i dag som obeståndshandläggare, klagomålsansvarig samt utredare på JAK Medlemsbank. Arbetstagarledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2020.

Erik Johansson

Ledamot

Fristående universitetskurser inom företags- och nationalekonomi, statsvetenskap, engelska, akademiskt skrivande och filosofi. Projektledare i flera satsningar på Koster, bl a bostadsprojekt för kooperativa hyresrätter samt omfattande kultursatsning med residens för musiker och festival. Egen firma för redovisning och ekonomisk rådgivning. Arbete i utvecklingsbolaget AB Kosters Framtid. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2020.

Styrelsens arbetsordning

Valberedningen

Kerstin Lönngren
(Sammankallande)
Gustav Eek
Murasl Isa
Börje Johansson
Michael Softic

Valberedningens arbetsordning

Etikråd

Nikolas Berg
(sammankallande) niklashoegberg@gmail.com
Eva Stenius
Marianne Påsse
Rand Nezamaldin

Nomineringskommitté

Ulla Kedbäck
Carl Henric Bramelid
Annica Svensson
Rikard Rudolfsson

Lekmannarevisor

Aime Laurlauraime@gmail.com
Stockholm (ordinarie)

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

EY, huvudansvarig Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå


Tel: 0910-58 58 00
micael.engström@se.ey.com