Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Maxwell Malavan

Maxwell Malavan

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2016, ordförande sedan 2020.

Lena Eriksson Åshuvud

Lena Eriksson Åshuvud

Vice styrelseordförande

Ledamot sedan 2019, vice ordförande sedan 2020.

Sten-Inge Kedbäck

Sten-Inge Kedbäck

Styrelseledamot

Ledamot sedan oktober 2015.

Mats Brenner

Mats Brenner

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2017.

Ingrid Westerfors

Ingrid Westerfors

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Johan Thelander

Johan Thelander

Styrelseledamot, VD

Ledamot sedan juli 2017.

Erik Johansson

Erik Johansson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Moa Björnson

Moa Björnson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Henri Käkönen

Henri Käkönen

Arbetstagarledamot

Ledamot sedan 2020.

Valberedningen

Kerstin Lönngren
(Sammankallande)
Gustav Eek
Murasl Isa
Börje Johansson
Michael Softic

Valberedningens arbetsordning

Etikråd

Nikolas Berg
(sammankallande) niklashoegberg@gmail.com
Eva Stenius
Marianne Påsse
Rand Nezamaldin

Etikrådets arbetsordning

Nomineringskommitté

Ulla Kedbäck
Carl Henric Bramelid
Annica Svensson
Rikard Rudolfsson

Lekmannarevisor

Aime Laurlauraime@gmail.com
Stockholm (ordinarie)

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

EY, huvudansvarig Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå


Tel: 0910-58 58 00
micael.engström@se.ey.com