Förtroendevalda

Styrelse

Sten-Inge Kedbäck

Ledamot, vice ordförande

Ekonom i grunden. 40 års erfarenhet som banktjänsteman, bland annat som bankchef och vd på JAK Medlemsbank. Pågående uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Göteborg, ledamot och vice ordförande i Stiftelsen Orustbostäder, ordförande i Utsikten Ekoby ekonomiska förening och Lilla Krossekärrs Samfällighetsförening. Är i dag pensionär. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan oktober 2015.

Lena Eriksson Åshuvud

Ledamot

20 års erfarenhet av ledande positioner inom bank- och finans. Arbetat på bl.a. SEB, PWC och Europeiska Investeringsbanken i ledande roller. Har erfarenhet av socialt företagande, finansiella institut och att driva egna företag. I dag arbetar Lena som egenföretagare och författare. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2019.

Johan Thelander

Vd tillika ledamot

Fjorton års erfarenhet som ledare i idéburen verksamhet. Har bland annat startat och utvecklat företag inom förvaltning och redovisning. Under 2012–2016 var Johan engagerad och förtroendevald på både lokal- och riksnivå i JAK Medlemsbank. Ensam ägare i Dilettant AB (svb). Arbetar i dag som vd på JAK Medlemsbank. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan juli 2017.

Maxwell Malavan

Ledamot

Fil.kand i företagsekonomi samt Associate Degree i Hospitality Management. Swedsec licensierad privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar, senior placeringsrådgivare på Exceed värdepappersbolag och chef företagsförsäljning på Prognosia. Arbetar i dag som sektionschef på Skatteverket, Västra Regionen. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2016.

Per Rosengren

Ledamot
Fil.kand. i ekonomi vid Lunds Universitet. Redovisning, finansiering och marknadsföring. Ämneslärarexamen, bl.a. i företagsekonomi, rättskunskap och redo­visning. Har varit lärare vid Komvux i Mariestad och riksdagsledamot (V) med inriktning på skatter, finanspolitik och näringspolitik. 2:e vice ordförande i Riksdagens Revisorer och styrelseledamot i Riksrevisionen. Är i dag pensionär. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2017.

Inger Eriksson

Ledamot
Utbildad jurist med speciell fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt och immaterialrättsprocess. Pågående uppdrag som kassör, revisor och ordförande i flera föreningar samt ett medarbetarkooperativ som driver omsorgsverksamhet. Egenföretagare som ekologiskt lantbrukare. Arbetar i dag som jurist/konsulent i ett medarbetarkooperativ. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2018.

Mats Brenner

Ledamot

Utbildning i pedagogisk utvärdering, sociologi, vuxenpedagogik och pedagogiskt ledarskap. IKT-pedagog vid Högskolan i Gävle (HIG). Arbetat i andra roller på HIG, bl.a som lärarassistent och IT-pedagog. Pågående uppdrag som styrelseledamot i SVERD.se och ordförande i SNH.se. Arbetar i dag som IKT-Pedagog. Styrelseledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2017.

Pernilla Blennmyr

Arbetstagarledamot
Arbetar i dag som obeståndshandläggare på JAK Medlemsbank. Arbetstagarledamot i JAK Medlemsbank sedan april 2017.

Emma Lustig

Suppleant

Kandidatexamen i Personal- och arbetsve­tenskap från Linköpings Universitet och även fristående universitetskurser inom risk­hantering och processutveckling. Tidigare arbetat med HR-frågor på ett IT-företag samt löneadministration hos Polismyndigheten i Linköping. Arbetat brett inom JAK Medlemsbank sedan april 2016. Arbetar i dag som tf. Affärschef och stf. vd på JAK Medlemsbank. Styrelsesuppleant i JAK Medlemsbank sedan januari 2019.

Valberedningen

Tomas Frejarö
Härnösand  (sammankallande) tomas.frejaro@gmail.com

Katarina Munther 
Umeå (vice sammankallande)

Kerstin Lönngren
Trosa

Gustav Eek
Göteborg

Börje Johansson
Skövde

Etikråd

Nikolas Berg
(sammankallande) niklashoegberg@gmail.com
Eva Stenius
Rune Forssén
Anne Ribjer

Arbetsordning

  • Telemöten, löpande kommunikation
  • Tre webinarer dec–feb för dialog, lärande och utveckling av uppdraget.
  • Framtidens bank i framtidens by – träff på Karlskoga fhsk 27–29 mars 2019 för att utforska god banketik, utbyta erfarenheter och bygga nätverk.

Lekmannarevisor

Aime Laur
Stockholm (ordinarie)

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

EY, huvudansvarig Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå


Tel: 0910-58 58 00
micael.engström@se.ey.com