Räntor & snittränta

Låneräntor

Vi erbjuder alla samma räntor där enbart dina egna val för sparande påverkar din ränta och månadsutgift. Det innebär att de räntor du kan läsa här nedan också är att likställa med våra snitträntor.

JAKlån – Lån med sparkrav

Våra JAKlån erbjuds till privatpersoner, företag och organisationer och är uppbyggda på principen att du måste spara (låna ut till andra medlemmar) lika mycket som du lånar (lånar av andra medlemmar) i ett bundet sparande. Antingen så sparar du innan du lånar, eller under tiden du lånar, eller en kombination därav.

Räntebindningstiden är hela lånets löptid.

Räntor

Produkt Ränta Övrigt
JAKlån 3,5 % Erbjuds för lån med säkerhet i fastighet eller konto
JAKlån Blanco 5,5 % Erbjuds ej till juridiska personer

Flexilån – Lån med ränterabatt utifrån sparande

Våra Flexilån ger istället dig en större valfrihet där du erbjuds en ränterabatt utifrån ditt månatliga bundna sparande. Beroende på ditt sparande under en månad så erhåller du en ränterabatt månaden efter. När du läser räntorna nedan så är den högsta räntan grundräntesatsen, och den lägsta räntan den du kan erhålla om du sparar maximalt inom sparintervallet som mäts mot amorteringsbeloppet.

Räntebindningstiden för samtliga flexilån är 5 år.

Räntor

Produkt Räntespann Sparintervall
Flexibelt bolån 2–4 % 0–200 %
Flexibelt borgenslån 4–7 % 50–200 %
Flexibelt blancolån 4–7 % 50–200 %
Flexibelt företagslån Fastighet 3–6 % 0–100 %
Flexibelt företagslån 4–7 % 0–100 %

Sparfria lån

Vi har också ett par lån/krediter där vi inte kräver sparande. Det är våra kreditkort samt våra miljölån. På kreditkorten är avsaknaden av sparande kompenserad i räntesatsen och att miljölånen saknar sparkrav är vårt sätt att hjälpa den som investerar i t.ex. solpaneler lite extra.

Följande räntor gäller för våra sparfria lån just nu:

Räntor

Produkt Ränta
JAKort 9,0 %
Miljölån privat 4,5 %
Miljölån juridiska 5,0 %

Övriga räntor

Produkt Ränta
Dröjsmålsränta Referensränta + 8,00 %
Övertrasseringsränta Referensränta + 8,00 %

Sparpoängsfaktorer

När du sparar i JAK erhåller du sparpoäng för att mäta ditt sparande i relation till ditt lånande. Ett konto med sparpoängsfaktor 1,0 ger dig lika många poäng per månad som balansen på kontot, dvs. om du har 10 000 kr på kontot innestående hela månaden så erhåller du 10 000 poäng.

Kontotyp Sparpoängsfaktor
Medlemskonto 1,0
Sparkonton 1,0
Eftersparskonto balans 1,0
Skogskonto 1,0
Transaktionskonto 0,3
Eftersparskonto tillhörande flexilån 0,0