Bolån

— Låna till din bostad

Att köpa bostad kan vara den största affär man gör i livet!
Du kan välja mellan ett JAKlån som är tryggt med fast ränta under hela lånets löptid och dessutom ger dig som sparat i förtid en lägre månatlig utgift, eller ett Flexibelt bolån med mycket valfrihet och flexibilitet. Båda lånen kräver någon form av säkerhet.

JAKlån Bolån

— med eller utan sparpoäng

Har du sparat i JAK? Då kan du använda dina sparpoäng och därmed sänka din månadsutgift.

Räntan är fast ränta under hela lånets löptid med maximal amorteringstid på 40 år. Du kan förstås även ta detta lån om du inte har några sparpoäng sedan tidigare men behöver då spara varje månad. Eventuellt sparande är bundet till dess att du sparat ihop lika många sparpoäng som lånet förbrukat vilket för ett normalt lån som följer plan sker i anslutning till att lånet slutamorterats.

Nedan kalkylator ska ses som en uppskattad beräkning. Vänligen kontakta lånehandläggare för mer exakt information.

Räkna på JAKlån bolån

Belopp (kr):
Amorteringstid (år):
Sparpoäng:

Resultat lånekalkyl

Månadsbetalning lån: kr

bestående av

Amortering: kr

Sparande: kr

Ränta: kr

Sparat kapital när lånet är slutbetalat: kr

Ditt totala sparade belopp tillhanda i banken förutsatt att alla betalningsplaner följts och som du kan ta ut enligt för lånet gällande regelverk.

Detaljer lånekalkyl

Lånebelopp: kr

Amorteringstid: år

Ränta: %

Effektiv ränta: %

Låneinsats: kr

Total ränta: kr

Uppläggningsavgift: 450 kr

Flexibelt Bolån

— valfrihet och flexibilitet

Du väljer själv månadsutgift efter behov och förmåga med möjlighet att ändra varje månad utan avgifter.

Räntan är högre om du inte sparar alls och lägre om du sparar maximalt. Maximal amorteringstid på 50 år. Du kan ändra ditt sparande och därmed minska din ränta framgent. Eventuellt sparande är bundet under lånets löptid och blir tillgängligt en tid efter att lånet är löst. Räntebindingstiden är fem år.

Nedan kalkylator ska ses som en uppskattad beräkning. Vänligen kontakta lånehandläggare för mer exakt information.

Räkna på Flexibelt bolån

Belopp (kr):
Amorteringstid (år):
Månadssparande (kr):

Resultat lånekalkyl

Månadsbetalning lån: kr

bestående av

Amortering: kr

Sparande: kr

Ränta: kr

Sparat kapital när lånet är slutbetalat: kr

Ditt totala sparade belopp tillhanda i banken förutsatt att alla betalningsplaner följts och som du kan ta ut enligt för lånet gällande regelverk.

Detaljer lånekalkyl

Lånebelopp: kr

Amorteringstid: år

Ränta: %

Ränterabatt: %

Ränta efter rabatt: %

Effektiv ränta: %

Låneinsats: kr

Total ränta: kr

Uppläggningsavgift: 450 kr

rawpixel-1182764-unsplash.jpg

Äg din bank för 1 krona om dagen

JAK är en bank som ägs av sina medlemmar.
Alla har en röst och lika stor möjlighet att påverka verksamheten. Som medlem kan du både spara och låna, med målsättningen att bli skuldfri.

JAK har inget vinstkrav och styrs inte av marknadsräntan; ju fler medlemmar desto lägre ränta. Allt ev. överskott återinvesteras i verksamheten för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser. JAK Medlemsbank är den goda banken.

kundo.png

Frågor & Svar

På JAK Forum hittar du svaren på dina frågor. Du kan också ställa din fråga till oss.