Medlemsannonser

Du som är medlem i JAK Medlemsbank kan vända dig till andra medlemmar för att be om sparpoäng för att ta ett lån utan krav på bundet sparande alternativt för att lösa bundet eftersparande tidigare.

Annonsen får inte vara längre än 150 tecken, inklusive mellanslag, och skall vara anonym. Annonsen ligger ute i cirka tre månader. Du skickar in din text via meddelande i internetbanken. Om du får sparpoäng så ser du dessa i kontoutdrag från ditt sparpoängskonto.

Skänka sparpoäng

För att skänka sparpoäng skicka antal sparpoäng och den anonyma koden, som finns längst ned på varje annons, som meddelande via internetbanken. Du som skänker sparpoäng via annonsering får ej kräva någon motprestation i form av ekonomiska medel eller liknande av mottagaren.

Oktober

Sparpoäng önskas

Är en ensamstående mor med två flickor. Söker någon vänlig själ som har sparpoäng till övers, det skulle gynna mina flickors framtid. Tack! OKT19-01

Har köpt ett nytt hus efter förändringar i livet och behöver lösa våra eftersparande på vårt gamla huslån. Alla sparpoäng mottages tacksamt. OKT19-02

Varmt tack för 600 000 sparpoäng! Nu fiskar jag efter 500 000 sparpoäng för att lösa ännu ett efterspar. Alla bidrag emottages tacksamt, stora som små! OKT19-03

Aktiv vegan och miljöaktivist söker sparpoäng för att skriva om dyra små lån (som hade kortare handläggningstid än JAKlån) till trevliga JAKlån. OKT19-04

Företag inom solel och miljöteknik med JAKlån söker sparpoäng för ett minskat efterspar. Med önskan om ett konkurrens likt lån jämfört med affärsbankerna. OKT19-05

För att avsluta ett lån och istället kunna satsa månatligen på mer energieffektivitet vädjar jag om 1.860.000 poäng. Tacksam för varje litet bidrag! OKT19-06

Efter ändrade levnadsförhållande (ensamstående med två små barn). Behöver jag ca 8.000.000 poäng för att få ut eftersparandet, men alla poäng mottages tacksamt. OKT19-07

Småbarnsfamilj i tuff ekonomisk sits söker hjälp med 600k sparpoäng för att kunna lösa det sista eftersparet på ett lån. Stort tack på förhand! OKT19-08

Vi vill sätta in en mer hållbar värmekälla i vårt hus och önskar samla ihop fler sparpoäng så vi man lösa ut vårt efterspar. Vi behöver 4,4 milj sparpoäng. Tacksam för hjälp! OKT19-09

Familjen har kommit i en väldigt jobbig ekonomisk situation och är i ett STORT behov att få ut vårt efterspar, men vi saknar 994 000 sparpoäng och tar TACKSAMT emot sparpoäng! OKT19-10

September

Sparpoäng önskas

Vi är en barnfamilj som skulle behöva hjälp att lösa vårt efterspar i närtid. För detta skulle vi behöva 6 500 000 poäng. Varje poäng är mer än välkommen och tas tacksamt emot. SEP19-01

Behov av isolering för minskad energiåtgång. Skulle därför behöva poäng från de som inte behöver. Varje poäng är välkommet. Tack på förhand! SEP19-02

Sparpoäng önskas för studier i meditation som ska gynna samhället. Innerlig tacksamhet för varje bidrag. SEP19-03

Augusti

Sparpoäng önskas

Hej. Tar tacksamt emot sparpoäng så jag kan lösa mitt efterspar så jag och min familj ska kunna få en liten guldkant på vår semestervecka tillsammans. AUG19-01

Långtidssjuk ensamstående önskar sparpoäng för att kunna få ut efterspar och kunna betala andra skulder. Varje poäng är tacksamt. AUG19-02

Tacksam om någon kan skänka sparpoäng till mig för att köpa bostad. Behöver 19 miljoner. Tack! AUG19-03

Jag är en småbarnspappa som söker Sparpoäng för att lösa ett lån som följt med mig under lång tid. Alla bidrag är mer än välkommet och skulle göra stor skillnad. AUG19-04

Hej Behov av isolering för minskad energiåtgång. Skulle därför behöva poäng från de som inte behöver. Varje poäng är välkommet. Tack på förhand! AUG19-05

Juli 2019

Sparpoäng önskas

Vi skulle hemskt gärna lösa vårt efterspar så vi kan satsa mer på vår ekogård. Allt mottages tacksamt! JULI19-01

Jobbar på att kunna ha kvar bostad/ateljé, när jag går i pension. Så jag söker sparpoäng. Varje sparpoäng betyder oerhört mycket. JULI19-02