Så fungerar våra lån

Enkelt förklarat så lånar JAK Medlemsbank ut det kapital som medlemmarna gemensamt sparar. Det är utifrån denna premiss som produkterna är sammansatta och det har en del implikationer på hur lånen fungerar i praktiken.

Räntan är frikopplad från marknadsräntan

JAK lånar inte upp kapital på marknaden vilket gör att vi inte är styrda av riksbankens ränta utan enbart av den upplåningskostnad vi har internt. Då vi inte betalar ut inlåningsränta är därför kostnaden enbart kopplad till de avgifter vi har från riksbanken för insättningsgaranti och räntekostnader för överlikvid när räntan är negativ.

Varje låntagare bidrar med eget kapital under låneperioden

En bank behöver ett eget kapital för att fungera. Därför behöver varje låntagare bidra till det egna kapitalet under tiden för lånet.

Inga krav på utdelningar och bonusar

JAK är fritt från resultatbaserade bonusar till ledning och anställda och då alla medlemmar också är ägare finns inga krav på utdelningar. Allt eventuellt överskott återinvesteras istället i verksamheten och vår målsättning, och vårt ändamål, är att upprätthålla en verksamhet i balans samt leverera medlemsnytta till lägsta möjliga kostnad.

Ju fler medlemmar desto lägre ränta

Då den större delen av räntan är ett täckningsbidrag till verksamheten innebär det att ju fler medlemmar vi blir, och större utlåning vi har desto lägre ränta kan vi erbjuda. Tillsammans blir vi därmed inte bara starkare, utan även billigare.

Sparande och ränterabatt

För att kunna erbjuda utlåning måste JAK ha en inlåning. Det är då lämpligt att de som lånar också bidrar med inlåning för att vårt eget ekosystem ska fungera. I våra JAKlån krävs antingen att låntagaren har sparat i förtid och kan då låna utan ytterligare krav på sparande, alternativt att låntagaren sparar samtidigt som de lånar. I våra flexibla produkter erbjuds istället en ränterabatt beroende på hur mycket låntagaren sparar.

Vårt mål – din skuldfrihet

En grundsten i JAKs tanke är att vi vill minska skuldsättningen i samhället och resursuttaget ur miljön. Vi vill att du ska bli skuldfri, därmed har vi amorteringskrav på samtliga lån oavsett skuldsättningsnivå mm.

Bolån

Låna till din bostad beroende på hur mycket valfrihet och flexibilitet du vill ha.

Blancolån

Låna upp till 200 000 kr per hushåll utan säkerhet.

Miljölån

Låna upp till 200 000 för att investera i solceller eller annan miljöteknik.

Kreditkort

Med kreditkortet kan du handla och ta ut kontanter i uttagsautomater över hela världen upp till 50 000 kr.

kundo.png

Frågor & Svar

Har du funderingar kring våra lån. Läs mer på JAK Forum.