Vision och strategi

Vår vision

Vi är den självklara banken för alla som vill verka för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.

Vår strategi

Medlemsnytta

Vi vänder oss till hushåll och mindre organisationer. Att ha relevanta erbjudanden som uppfyller våra medlemmars behov och förväntningar är avgörande för att bygga förtroende och lojalitet på dagens bankmarknad. Genom analys av omvärld och medlemsdata ska vi identifiera de behov av finansiella tjänster och produkter som våra medlemmar har och på så sätt öka effektiviteten i vårt erbjudande. Vi ska ha en skälig prissättning och alltid sätta medlemmen i fokus i vår rådgivning.

Låg risk

Att ha låga risker i vår verksamhet är grunden till förtroende från omvärlden. Det möjliggör att vi kan finansiera oss genom inlåning från allmänheten samt låna ut kapital till hushåll och organisationer samtidigt som vi verkar för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi. Vi uppnår detta genom en stabil lönsamhet i kombination med god kvalitet i kreditgivning och regelefterlevnad samt genom vår förmåga att snabbt kunna anpassa oss till förändrade omvärldsfaktorer.