Huvudmeny

Du är här

Påverka JAK

Påverka JAK

Hur du kan påverka JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbank är en kooperativ bank. Det betyder att vi medlemmar tillsammans äger och beslutar om bankens verksamhet.

Små förändringar kan göras inom ramen för de styrdokument som redan finns (se fliken: Om JAK / Organisation / Stadgar och reglemente). Prata med någon anställd som du redan har kontakt med eller skriv till jak@jak.se 

Om du har förslag på större förändringar kontaktar du styrelsen eller VD. Har du reklamationer eller klagomål ska du vända dig direkt till klagomålsansvarig: Reklamationer och klagomål.

Vill du ändra på något större kan du skriva en motion till föreningsstämman.

Att tänka på

Förändringar sker genom en demokratisk process. I en demokratisk organisation tar större förändringar tid, då frågorna ska processas så  att de medlemmar som vill ska få möjlighet att delta i beredningsprocessen innan beslut. Medlemmars olika synsätt och åsikter ska hinna mötas för att det ska vara demokratiskt och bli ett bra beslut.

Den demokratiska processen i JAK Medlemsbank

Du får en idé.

Skriv ett mejl med ditt förslag till jak@jak.se tillställt VD eller styrelsen eller skicka e-post. Du kan också skriva brev till JAK Medlemsbanks kontor,  till VD eller styrelsen.

Ta gärna upp frågan i din lokalavdelning, där kan du bolla idén med andra medlemmar. Då märker du om det finns andra som instämmer med dig. Möjligheten finns också att ni tillsammans kommer fram till ett ännu bättre förslag efter att ha processat frågan ett tag. Om förslaget ändras på någon punkt kan det vara idé att skicka ett nytt brev till VD eller styrelsen.

Skriv en motion till föreningsstämman om ditt förslag. Kolla först om ditt förslag passar in i JAKs stadgar och reglemente. Om inte, så kanske stadgarna eller reglementet behöver ändras. Då bör du föreslå en sådan ändring i din motion. Det går också att skriva en motion utan att ha tagit upp frågan i lokalavdelningen.

Olika sätt att förbereda en fråga innan beslut

Du kan väcka din fråga i din lokalavdelningen.
Du kan skriva en insändare till redaktören för medlemstidningen Grus&Guld.