Nyheter & pressmeddelande

Nyhet

Extrastämma och medlemsträff

JAK Medlemsbank kommer hålla extrastämma genom poströstning den 2 juli. Syftet med extrastämman är bland annat för att skynda på …

Nyhet

Grus & Guld nr 2/2021

Nu är senaste numret av vår medlemstidning Grus & Guld ute! Läs om vägen till mer lokal livsmedelsförsörjning, kontroversiell forskning …

Nyhet

Grus & Guld nr 1/2021

Dragkampen om skogen är inte ny, men med klimatkrisen och artutrotningen har den blivit allt intensivare. Ska skog bevaras för …

Nyhet

Årsredovisning 2020

Årets resultat landar på -7,8 miljoner, bättre än prognoser i delårsrapporten men fortfarande ett underskott. –Bakgrunden till underskottet är den …

Nyhet

Digitala medlemsträffar våren 2021

Medlemsutskottet bjuder in till digitala medlemsträffar Människor vill och behöver träffas för att utbyta tankar och åsikter. Inte minst gäller …

Nyhet

Fair Finance Guide granskar "fossilbanker"

Enligt Fair Finance Guides senaste granskning fortsätter flera stora svenska banker att stödja fossilbolag trots Parisavtalet. JAK Medlemsbank lånar inte …

Nyhet

Grus & Guld nr 4/2020

Med vind i seglen skeppas den norska sjömaten över hela världen. Den odlade laxen är en betydande del av succén. …

Pressmeddelande

Vds kommentar till FI:s sanktionsbeslut

Vi hörsammar Finansinspektionens beslut och har vidtagit kraftfulla åtgärder för att trygga bankens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering …