Nyheter & pressmeddelande

Nyhet

Delårsrapport januari–juni 2020

En värld och bank, i förändringDet första halvåret 2020 har på flera sätt belyst problematiken med det nuvarande ekonomiska systemet …

Pressmeddelande

Vds kommentar till FI:s sanktionsbeslut

Vi hörsammar Finansinspektionens beslut och har vidtagit kraftfulla åtgärder för att trygga bankens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering …