Nyheter & pressmeddelande

Nyhet

Grus & Guld nr 4/2020

Med vind i seglen skeppas den norska sjömaten över hela världen. Den odlade laxen är en betydande del av succén. …

Pressmeddelande

Vds kommentar till FI:s sanktionsbeslut

Vi hörsammar Finansinspektionens beslut och har vidtagit kraftfulla åtgärder för att trygga bankens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering …