Lena Eriksson Åshuvud

Vice styrelseordförande

Ledamot sedan 2019.

I JAK Medlemsbank som

  • Vice styrelseordförande
  • Arbetsutskott, ledamot
  • Kreditutskott, ledamot
  • Revisions- och Riskutskott, ledamot

Utbildning

  • Civilekonomexamen

Bankspecifik erfarenhet

Operativ: 23 år, bankstyrelse: 1 år

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

  • Grundare och CEO på II4I Consulting AB
  • Chefstrateg Colabitoil
  • Styrelseledamot Lignus housing