Mats brenner

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2017.

I JAK Medlemsbank som

  • Styrelseledamot
  • Revisions- och Riskutskott, ledamot

Utbildning

  • Akademisk utbildning inom främst pedagogik

Bankspecifik erfarenhet

  • Bankstyrelse: 3 år

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

  • IKT-pedagog vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • Styrelseledamot i SFIS.se

Tidigare erfarenhet

  • ​Styrelsemedlem (suppl) i SVERD.se,
  • Ansvarig för EU-projektet WAMDIA kring webbtillgänglighet.

Digitalt CV Mats Brenner