Pressmeddelande

JAK Medlemsbank inleder partnerskap med Acuminor

acujak.jpg

JAK Medlemsbank och Acuminor inleder ett partnerskap som en del av JAKs strategi för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

De globala effekterna av ekonomisk brottslighet – penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsbrott – är förödande. Enligt Europol (2020) beräknas de kriminella verksamheternas intäkter i världen uppgå till flera miljarder euro årligen. Kriminella verksamheter förstör livet för miljontals människor världen över.

För att förhindra ekonomisk brottslighet är ett företags riskbedömning avgörande eftersom den ger en indikation på hur företaget kan utnyttjas av kriminella och hur hög denna risk är. Baserat på resultatet av riskbedömningen kan åtgärder för att minska risken (kundkännedom, utbildning osv.) sättas in där de gör mest nytta.

Att förstå hur kriminella utnyttjar finansinstitut är avgörande för att förekomma brott. Därför måste system och kontroller återspegla relevanta risker. Dessa risker kan komma från kundtyper, missbrukade produkter, transaktionsmönster, kanaler som kriminella använder och geografiska högriskområden.

Det svenska riskhanteringsföretaget Acuminor samlar in information om kriminella metoder från hundratals källor över hela världen och resultatet levereras genom Acuminors digitala lösning. Partnerskapet mellan JAK och Acuminor består av ett avtal genom vilket JAK får tillgång till riskhanteringsprodukterna Risk Assessment Professional och ThreatView.

JAK Medlemsbanks VD Johan Thelander: ”Acuminors systemstöd hjälper oss identifiera, bedöma och mitigera penningtvätts- och terrorfinansieringsrisker. Det utgör därtill en kraftfull plattform i arbetet med den riskbedömning som vi enligt lag är skyldiga att ha och hålla uppdaterad. Att införskaffa dessa verktyg är därför ett naturligt nästa steg i vårt arbete för att motverka ekonomisk brottslighet”.

Acuminors VD Martin Nordh: ”Att följa penningtvättslagen handlar inte om att sätta kryss i rutor – det handlar om att göra det man kan för att hitta, stoppa och rapportera möjlig penningtvätt och terrorfinansiering. Det är otroligt givande att samarbeta med de kompetenta medarbetarna på JAK.”

Om JAK Medlemsbank
JAK Medlemsbank har som vision att bidra till ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi genom att arbeta för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

Om Acuminor
Acuminor erbjuder en digital lösning för riskbedömning och åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Acuminors team av experter hjälper kunder över hela Europa med analyser av de senaste regelverken och brottstrenderna samt att säkerställa att rådande lagkrav är uppfyllda så att verksamheten inte utnyttjas av kriminella.

Bakgrundsbild: Jan Kopřiva